cabbage kimchi pages

 1. Mak Kimchee

 2. Fresh kimchi

 3. Gimjang-Kimchi!

 4. White Kimchi (Baek-kimchi)

 5. Emergency kimchi with red cabbage!

 6. Making kimchi on Sunday!

 7. Emergency kimchi Maangchi style :) but with purple cabbage

 8. Making kimchi before leaving for Mexico!

 9. Kimchi

 10. Easy kimchi

 11. Emergency Kimchi

 12. Kimchi!

 13. Kimchi

 14. Finished! 7 Jars Kimchi

 15. Mak Kimchi (easy kimchi)