wangxx pages

 1. yujachae (yuzu tea: 유자차)

  Yujacha

 2. kimchi

  Mak Kimchi

 3. kimchijjim (김치찜)

  Kimchijjim

 4. bibim naengmyeon

  Bibim-naengmyeon

 5. 20150623_183446

  Yeolmu mulkimchi using radish

 6. 20141111_184339

  My Favourite Comfort Food – Kimchi and mackerel stew

 7. roll ppang (bread rolls)

  Monster roll ppang dough

 8. 20140727_140050

  kimchi-dace-potato jiggae

 9. 20140808_161054

  roll ppang

 10. kimchi

  Mak kimchi