wangxx pages

 1. kimchi

  Mak Kimchi

 2. kimchijjim (김치찜)

  Kimchijjim

 3. bibim naengmyeon

  Bibim-naengmyeon

 4. 20150623_183446

  Yeolmu mulkimchi using radish

 5. 20141111_184339

  My Favourite Comfort Food – Kimchi and mackerel stew

 6. roll ppang (bread rolls)

  Monster roll ppang dough

 7. 20140727_140050

  kimchi-dace-potato jiggae

 8. 20140808_161054

  roll ppang

 9. kimchi

  Mak kimchi