Re: Baek Sul Gi Dduk or Mu Ji Gae Dduk

Home Forums Recipe requests Baek Sul Gi Dduk or Mu Ji Gae Dduk Re: Baek Sul Gi Dduk or Mu Ji Gae Dduk

#52507

Maangchi
Participant

ok, your request is accepted! baeksulgi or mujigae dduk! Thank you!