trang.bin1207

trang.bin1207's comments

"yay~ Patbingsu ~ i love you Maangchi"
in Going to YouTube Nextup Creator Camp — May/11