Korean recipes made with mung bean sprouts

bindaetteok (Korean Mung bean pancakes: 빈대떡)

Mung bean pancakes

Bindaetteok
빈대떡

sukjunamul (mung bean sprout side dish: 숙주나물)

Mung bean sprout side dish

Sukjunamul-muchim
숙주나물무침

plate

Mung bean sprout and cucumber side dish

Sukju-oi-namul
숙주오이나물