homemade dumplings pages

 1. Korean dumplings

  Mandu (Dumplings)

 2. Making mandu, first try!

 3. dumpling soup (manduguk: 만두국)

  Dumpling soup (Mandu-guk: 만두국)

 4. New Year’s Eve Mandu

 5. Vegetarian mandu!

 6. kimchi mandu

  King-size kimchi dumplings (Kimchi-wangmandu)