dumplings pages

 1. Korean dumplings

  Mandu (Dumplings)

 2. How to make dumplings

  Chicken dumplings (Dakgogi mandu: 닭고기 만두)

 3. Making mandu, first try!

 4. kimchi-ppang

  Kimchi Pork Buns (Kimchi-ppang: 김치빵)

 5. dumpling soup (manduguk: 만두국)

  Dumpling soup (Mandu-guk: 만두국)

 6. Mandu

 7. Shrimp with green onion dumplings

 8. steamed mandu

  Shrimp & Asian chive dumplings

 9. Mandu (Korean dumplings)

 10. Mandu (Korean dumplings)