matang pages

  1. Fried Sweet Potato

  2. Matang (candied sweet potato)

  3. Matang Candied Sweet Potato

  4. Matang (Candied sweet potato)

  5. Candied sweet potato

  6. Candied sweet potato (Matang)