Yukhoe pages

  1. Korean Raw Beef Dish (육회 : Yuk Hoe)

  2. Cooking it raw!

  3. Korean Steak Tartare, Yuk-Hoe

  4. Yukhoe (Korean style beef tartare)

  5. Seasoned raw beef (Yukhoe: 육회)