Korean egg side dish pages

  1. Gyeranmari

  2. ttukbaegi gyeranjjim

    Steamed eggs in an earthenware bowl (Ttukbaegi gyeranjjim)

  3. Steamed egg side dish (Gyeranjjim)

  4. Gyeran-mari (Rolled omlette)

    Korean rolled omelette (Gyeran-mari: 계란말이)