Korean seaweed rice rolls pages

 1. Kimbap

 2. My daugther’s 1st Kimbap!

 3. Kimbap

 4. First Attempt At Gimbap

 5. Kimbap!

 6. My kimbap -김밥 :)

 7. Gimbap

 8. Gimbap Lunch box!

 9. Gimbap

 10. kimbap

 11. Gimbap

 12. Kimbap

 13. gimbap

  Gimbap for lunch!

 14. Perfect picnic dish Gimbap!!

 15. Kimbap ready to slice