Korean seaweed rice rolls pages

 1. Chicken gimbap (Dakgogi-gimbap: 닭고기김밥)

 2. Gimbap made by Jeff Ho

 3. My First Kimbap!

 4. Kimbap

 5. My daugther’s 1st Kimbap!

 6. Kimbap

 7. First Attempt At Gimbap

 8. Kimbap!

 9. My kimbap -김밥 :)

 10. Gimbap

 11. Gimbap Lunch box!

 12. Gimbap

 13. kimbap

 14. Gimbap

 15. Kimbap