Korean seaweed rice rolls pages

 1. My daugther’s 1st Kimbap!

 2. Kimbap

 3. First Attempt At Gimbap

 4. Kimbap!

 5. My kimbap -김밥 :)

 6. Gimbap

 7. Gimbap Lunch box!

 8. Gimbap

 9. kimbap

 10. Gimbap

 11. Kimbap

 12. gimbap

  Gimbap for lunch!

 13. Perfect picnic dish Gimbap!!

 14. Kimbap ready to slice

 15. Kanjana’s homemade gimbap